روز جهانی آموزش؛ زمینه آموزش رایگان برای شماری دختران در مکاتب خانگی فراهم شده است

با آنکه آموزش دختران بالاتر از صنف ششم در مکتب‌ها و پوهنتون‌ها به گونۀ رسمی در افغانستان ممنوع است، اما یک حلقه کوچک تلاش می‌کنند تا با تاسیس مکتب خانه‌گی و خدمات آموزشی آنلاین به دختران محروم از آموزش در افغانستان کمک کنند.

پرستو حکیم، یکی از بانوانی است که می‌گوید، با تاسیس مکتب‌های خانگی در هشت ولایت افغانستان به صورت رایگان به ده‌ها دختر زمینۀ آموزش را فراهم کرده است.

بانو حکیم که فعال بخش آموزش و موسس سازمان سّرک به رادیو آزادی می‌گوید، بیش از سی آموزگار با او در این بخش به گونۀ داوطلبانه همکاری می‌کنند:
“این مکاتب ما در هشت ولایت است سه مکتب در کابل، دو در کندهار، در ارزگان، در مزار، در هرات و کندز داریم و سازمان سِرک از طرف خودما اداره می‌شود و هیچ نهادی از خارج افغانستان با ما هیچ نوع کمکی
…نمی‌کنند و استادان ما هم برای شاگردان بصورت رایگان تدریس می‌کنند.”

برای ادامه مطلب بالای لینک ذیل کنید!

روز جهانی آموزش؛ زمینه آموزش رایگان برای شماری دختران در مکاتب خانگی فراهم شده است

Leave a Comment

Your email address will not be published. Required fields are marked *